SenZo kindercoaching

HERKEN JE DIT?

Je kind wil niet naar school want het heeft buikpijn. Heeft het last van faalangst of speelt er iets anders?

Je kind roept vaak “dat kan ik tóch niet” en wordt dan boos. Of het zegt “maar niemand vindt mij leuk”.

Je hebt een puber in huis en denkt: “ls dat mijn kind? Mijn kind deed normaal toch niet zo?”

In een hechte ouder- en kindrelatie staan liefde, veiligheid en vertrouwen voorop waarbij zowel kind als ouder zich geliefd, gehoord en gezien voelen.

Opgroeien en opvoeden is ontdekken, reflecteren en leren, vallen en opstaan.

Wanneer er tijdens het opgroeien van een kind om welke reden dan ook deukjes ontstaan in de ontwikkeling van het kind of in de relatie tussen ouder en kind of in de rol van de ouder, dan kan het fijn zijn om je hulpvraag neer te leggen bij een professional die even met je meekijkt.

Mijn naam is Marloes Platzek en ik ben kindercoach, gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid en (hoog)sensitiviteit. Ik begeleid kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met grote en kleine problemen.

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht wanneer ze last hebben van onzekerheid, moeite hebben met weerbaar zijn, moeite met het vinden van hun identiteit in de puberteit, last hebben van faalangst, concentratie en/of motivatieproblemen of hoe om te gaan met hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Elk kind beschikt over een eigen probleemoplossend vermogen. Daarom ga ik uit van de kracht van het individuele kind en werk vanuit een oplossingsgerichte benadering.